Kronika budowy

underline

Budynek B17

14.04.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych - korytarz.

Budynek B17

14.04.2023

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych - wiatrołap.

Budynek B17

14.04.2023

Wykonanie dźwigów osobowych.

Budynek B17

14.04.2023

Zakończenie montażu balustrad na klatkach schodowych.

Budynek B17

14.04.2023

Oznakowanie budynku.

Budynek B17

14.04.2023

Zakończenie prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B17

14.04.2023

Zamontowanie kratek higrosterowanych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B17

29.03.2023

Zamontowanie drzwi wejściowych do klatek schodowych.

Budynek B17

29.03.2023

Montaż słupków balustrad schodowych - klatka B.

Budynek B17

29.03.2023

Prace ziemne i brukarskie w zakresie wykonania drogi wewnętrznej i chodnika w ramach realizacji Inwestycji.

Budynek B17

29.03.2023

Zamontowanie drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek B17

16.03.2023

Zakończenie montażu osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek B17

16.03.2023

Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowanie parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B17

16.03.2023

Układanie płytek gresowych w częściach wspólnych.

Budynek B17

03.03.2023

Zamontowanie bram garażowych.

Budynek B17

03.03.2023

Montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek B17

03.03.2023

Szpachlowanie ścian i sufitów korytarzy części wspólnych.

Budynek B17

06.02.2023

Prace brukarskie - nawierzchnia zjazdów do garaży z kostki brukowej.

Budynek B17

06.02.2023

Montaż elementów balustrad balkonowych - elewacja zachodnia.

Budynek B17

06.02.2023

Montaż elementów balustrad balkonowych - elewacja wschodnia.

Budynek B17

24.01.2023

Prace związane z wykonaniem podkładów pod posadzki na pierwszym piętrze - klatka A i D.

Budynek B17

24.01.2023

Zakończenie rozprowadzania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej oraz przygotowanie instalacji elektrycznej do montażu osprzętu w lokalach mieszkalnych - klatka A i D.

Budynek B17

24.01.2023

Wykonanie poziomych odcinków instalacji sanitarnych na kondygnacji podziemnej.

Budynek B17

24.01.2023

Tynkowanie klatek schodowych.

Budynek B17

14.12.2022

Przygotowanie ścian zewnętrznych budynku do wykonania wyprawy elewacyjnej. Zakończenie montażu stolarki okiennej.

Budynek B17

14.12.2022

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w lokalach mieszkalnych na pierwszym piętrze - klatka D.

Budynek B17

14.12.2022

Tynkowanie ścian w lokalach mieszkalnych na piętrze IV - klatka D.

Budynek B17

14.12.2022

Zakończenie tynkowania ścian w lokalach mieszkalnych - klatka A i C.

Budynek B17

14.12.2022

Przygotowanie instalacji elektrycznych do montażu osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych na parterze - klatka A i C.

Budynek B17

14.12.2022

Ułożenie membrany paroizolacyjnej na dachu. Prace związane z montażem poziomów wentylacyjnych.

Budynek B17

08.11.2022

Wykonanie konstrukcji więźby dachowej.

Budynek B17

08.11.2022

Montaż stolarki okiennej.

Budynek B17

08.11.2022

Zamontowanie elementów konstrukcyjnych daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji.

Budynek B17

08.11.2022

Rozpoczęcie prac tynkarskich na parterze.

Budynek B17

06.10.2022

Roboty związane z wykonaniem stropu nad trzecim piętrem - klatka C.

Budynek B17

06.10.2022

Rozpoczęcie montażu stolarki okiennej.

Budynek B17

06.10.2022

Murowanie ścian konstrukcyjnych na trzecim piętrze - klatka A, B i D.

Budynek B17

06.10.2022

Przygotowanie elementów szalunkowych do wykonania stropu nad czwartym piętrem - klatka D.

Budynek B17

06.10.2022

Murowanie ścian działowych na pierwszym piętrze - klatka B.

Budynek B17

06.10.2022

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na pierwszym piętrze w klatce D i na parterze w klatce C.

Budynek B17

06.10.2022

Prace związane z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych - docieplenie budynku.

Budynek B17

06.10.2022

Rozpoczęcie prac przygotowawczych do rozprowadzenia instalacji elektrycznych na drugim piętrze - klatka D.

Budynek B17

02.09.2022

Roboty konstrukcyjne w zakresie murowania ścian oraz zbrojenia i betonowania stropów. Klatka A, B i C - pierwsze piętro. Klatka D - drugie piętro.

Budynek B17

02.08.2022

Rozpoczęcie murowania ścian działowych w lokalach mieszkalnych na parterze - klatka D.

Budynek B17

02.08.2022

Zbrojenie szybu windowego - klatka D.

Budynek B17

02.08.2022

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem stropu nad parterem - klatka B i C.

Budynek B17

02.08.2022

Murowanie ścian konstrukcyjnych parteru - klatka A.

Budynek B17

02.08.2022

Rozpoczęcie wykonania instalacji elektrycznych w piwnicy.

Budynek B16

09.06.2022

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek B16

09.06.2022

Wykonanie dodatkowych portali nad drzwiami wejściowymi do lokali mieszkalnych.

Budynek B16

09.06.2022

Aranżacja wiatrołapu.

Budynek B16

09.06.2022

Zamontowanie skrzynek lokatorskich.

Budynek B16

09.06.2022

Wykonanie dźwigu osobowego.

Budynek B16

09.06.2022

Balustrady na klatkach schodowych.

Budynek B17

09.06.2022

Zbrojenie i szalowanie ścian konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej budynku - klatka A.

Budynek B17

09.06.2022

Rozpoczęcie prac w zakresie wykonania pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych - klatka D i C.

Budynek B17

09.06.2022

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych i rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem stropu nad parterem - klatka D.

Budynek B16

13.05.2022

Realizacja projektu zagospodarowania terenu wokół budynku.

Budynek B16

13.05.2022

Zamontowanie bram do garaży indywidualnych.

Budynek B16

13.05.2022

Numeracja lokali mieszkalnych.

Budynek B16

13.05.2022

Zamontowanie drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek B16

13.05.2022

Zakończenie prac w lokalach mieszkalnych.

Budynek B16

13.05.2022

Zamontowanie osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek B16

13.05.2022

Zakończenie montażu balustrad balkonowych.

Budynek B16

13.05.2022

Wydzielenie komórek lokatorskich systemowymi panelami aluminiowymi.

Budynek B17

13.05.2022

Zbrojenie ścian konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej budynku - klatka B i C.

Budynek B17

13.05.2022

Zbrojenie płyty stropowej nad kondygnacją podziemną - klatka D.

Budynek B17

31.03.2022

Roboty konstrukcyjne budynku - kondygnacja podziemna.

Budynek B16

31.03.2022

Ułożenie płytek gresowych na klatce schodowej.

Budynek B16

31.03.2022

Roboty brukarskie wokół budynku.

Budynek B16

31.03.2022

Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek B17

17.03.2022

Wykonanie ław i stóp fundamentowych budynku. Zbrojenie ścian kondygnacji podziemnej.

Budynek B16

24.02.2022

Montaż słupków balustrad balkonowych.

Budynek B16

24.02.2022

Wykonanie podkładów pod posadzki oraz szpachlowania sufitów w lokalach mieszkalnych.

Budynek B16

24.02.2022

Zamontowanie parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B16

24.02.2022

Prace tynkarskie na klatce schodowej.

Budynek B16

02.02.2022

Prace tynkarskie w lokalach mieszkalnych na trzecim piętrze.

Budynek B16

02.02.2022

Przygotowanie ścian zewnętrznych budynku do wykonania wyprawy elewacyjnej.

Budynek B16

10.01.2022

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji budynku. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem konstrukcji dachu.

Budynek B16

10.01.2022

Montaż fasady aluminiowej na klatce schodowej.

Budynek B16

10.01.2022

Prace tynkarskie w lokalach mieszkalnych na pierwszym piętrze.

Budynek B16

10.01.2022

Montaż stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.

Budynek B15

22.12.2021

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek B17

22.12.2021

Wykonanie wykopu oraz części podkładu pod fundamenty budynku.

Budynek B15

01.12.2021

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych elewacji budynku.

Budynek B15

01.12.2021

Zamontowanie balustrad na klatce schodowej.

Budynek B15

01.12.2021

Wydzielenie komórek lokatorskich za pomocą systemowych paneli aluminiowych.

Budynek B15

01.12.2021

Wykonanie placu zabaw.

Budynek B15

01.12.2021

Zakończenie prac w lokalach mieszkalnych.

Budynek B15

01.12.2021

Zamontowanie drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek B16

01.12.2021

Prace tynkarskie w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek B16

01.12.2021

Murowanie ścianek działowych w lokalach mieszkalnych - piętro pierwsze.

Budynek B16

01.12.2021

Wykonanie prac związanych z konstrukcją budynku - piętro trzecie.

Budynek B15

04.11.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku.

Budynek B15

04.11.2021

Prace zewnętrzne wokół budynku. Wykonanie opasek z kamienia płukanego. Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie trawnikami.

Budynek B15

04.11.2021

Zamontowanie dźwigu osobowego.

Budynek B15

04.11.2021

Malowanie ścian i sufitów na korytarzach.

Budynek B16

04.11.2021

Roboty konstrukcyjne budynku - piętro trzecie.

Budynek B16

04.11.2021

Rozpoczęcie prac związanych z dociepleniem elewacji zachodniej budynku.

Budynek B15

28.09.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek B15

28.09.2021

Realizacja projektu zagospodarowania terenu wokół budynku.

Budynek B15

28.09.2021

Ułożenie płytek gresowych na korytarzach części wspólnych budynku.

Budynek B15

28.09.2021

Zakończenie tynkowania ścian oraz wykonania podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych.

Budynek B16

28.09.2021

Roboty konstrukcyjne budynku.

Budynek B16

28.09.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych drugiego piętra.

Budynek B16

28.09.2021

Zbrojenie i betonowanie żelbetowych elementów konstrukcji budynku - piętro drugie.

Budynek B16

28.09.2021

Wykonanie prac związanych z konstrukcją budynku - piętro pierwsze.

Budynek B15

04.08.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Montaż fasady aluminiowej.

Budynek B15

04.08.2021

Prace tynkarskie w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze.

Budynek B15

04.08.2021

Wykonanie podkładów pod posadzki na parterze.

Budynek B16

04.08.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad parterem.

Budynek B15

22.07.2021

Wykonanie docieplenia budynku.

Budynek B15

22.07.2021

Zakończenie malowania ścian w piwnicy.

Budynek B15

22.07.2021

Prace tynkarskie w lokalach mieszkalnych na trzecim piętrze.

Budynek B16

22.07.2021

Przygotowanie do betonowania stropu nad kondygnacją podziemną.

Budynek B16

22.07.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych parteru.

Budynek B15

09.06.2021

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku.

Budynek B15

09.06.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych - docieplenie budynku.

Budynek B15

09.06.2021

Prace dekarskie na dachu budynku - krycie połaci dachowej blachą trapezową.

Budynek B15

09.06.2021

Tynkowanie ścian na pierwszym piętrze.

Budynek B16

09.06.2021

Zbrojenie ścian konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej.

Budynek B15

05.05.2021

Montaż stolarki okiennej w budynku.

Budynek B15

05.05.2021

Ułożenie membrany paroizolacyjnej na dachu.

Budynek B16

05.05.2021

Wykonanie fundamentów pod częścią budynku.

Budynek B15

01.04.2021

Zakończenie murowania ścian działowych na I piętrze. Rozprowadzenie instalacji elektrycznych.

Budynek B15

01.04.2021

Wykonanie stropu nad III piętrem.

Budynek B16

01.04.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem pod budynek.

Budynek B15

08.03.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych na II piętrze. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu - część druga budynku.

Budynek B15

08.03.2021

Murowanie ścian działowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się na parterze.

Budynek B15

28.01.2021

Betonowanie pierwszej części stropu nad piętrem pierwszym.

Budynek B15

28.01.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych pierwszego piętra.

Budynek B14

28.01.2021

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek B15

07.01.2021

Wykonanie pierwszej części stropu nad parterem

Budynek B15

07.01.2021

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych parteru.

Budynek B14

07.01.2021

Zamontowanie dźwigu osobowego.

Budynek B14

07.01.2021

Numeracja lokali mieszkalnych.

Budynek B14

07.01.2021

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku.

Budynek B15

09.12.2020

Ostatni etap betonowania ścian piwnic. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej części budynku wraz z jego obsypaniem.

Budynek B15

09.12.2020

Murowanie ścian nośnych parteru wraz z wykonaniem rdzeni żelbetowych.

Budynek B14

09.12.2020

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych budynku.

Budynek B14

09.12.2020

Zamontowanie balustrad na klatkach schodowych.

Budynek B13

10.11.2020

Przygotowanie budynku i terenów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów.

Budynek B13

10.11.2020

Numeracja kondygnacji.

Budynek B13

09.11.2020

Zakończenie montażu balustrad na klatkach schodowych. Malowanie ścian i sufitów części wspólnych budynku.

Budynek B13

09.11.2020

Prace wykończeniowe części wspólnych budynku. Montaż stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych.

Budynek B13

09.11.2020

Wypełnienie balustrad balkonowych blachą perforowaną.

Budynek B14

09.11.2020

Wydzielenie komórek lokatorskich za pomocą systemowych paneli aluminiowych.

Budynek B14

09.11.2020

Montaż ślusarki aluminiowej - wejście do budynku.

Budynek B14

09.11.2020

Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek B14

09.11.2020

Zamontowanie stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych na piętrze III.

Budynek B15

09.11.2020

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad piwnicą.

Budynek B15

09.11.2020

Przygotowanie ścian piwnic do betonowania - pierwsza część budynku. Szalowanie fundamentów - druga część budynku.

Budynek B13

20.10.2020

Zakończenie montażu wentylatorów, poziomów wentylacyjnych oraz podestów roboczych.

Budynek B13

20.10.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej - zjazdy do indywidualnych garaży.

Budynek B13

20.10.2020

Montaż drzwi aluminiowych z paneli ocynkowanych w komórkach lokatorskich.

Budynek B14

20.10.2020

Malowanie ścian i sufitów na korytarzach.

Budynek B14

20.10.2020

Montaż paneli wypełniających balustrady balkonowe.

Budynek B13

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji południowej budynku.

Budynek B13

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian klatki schodowej.

Budynek B13

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek B13

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów, rozprowadzania instalacji oraz wykonania podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na pierwszym piętrze.

Budynek B14

07.09.2020

Montaż półpodziemnych pojemników na śmieci. Nawierzchnia z kostki brukowej w pobliżu budynku.

Budynek B14

07.09.2020

Montaż bram garażowych.

Budynek B14

07.09.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej - zjazdy do indywidualnych garaży.

Budynek B14

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian i szpachlowania sufitów. Układanie płytek gresowych na korytarzu parteru.

Budynek B14

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów we wszystkich lokalach mieszkalnych. Przygotowanie instalacji elektrycznych do montażu osprzętu.

Budynek B13

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Montaż balustrad balkonowych.

Budynek B13

04.08.2020

Murowanie ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek B13

04.08.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów i rozprowadzania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek B14

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku.

Budynek B14

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek B14

04.08.2020

Wykonanie w lokalach mieszkalnych na piętrze drugim tynkowania ścian, szpachlowania sufitów oraz podkładów pod posadzki. Przygotowanie instalacji elektrycznych do montażu osprzętu.

Budynek B13

09.07.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku.

Budynek B13

09.07.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji południowej i wschodniej budynku.

Budynek B14

09.07.2020

Zakończenie murowania ścianek działowych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B14

09.07.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Montaż balustrad balkonowych.